• Benítez Construcciones reforma de casa 1
  • Benítez Construcciones reforma de casa 2
  • Benítez Construcciones reforma de casa 3

Benítez Construcciones - Construcció

Construcció

Som responsables i conscients de la dificultat i important que és la decisiód'una obra. Per aquestmotiu, des del principidels contactes inicials, on li proposem al clientdiversesopcions sobre la idea inicial, continuemambtot el projecte, sentmoltexigents i meticulosos perquètotl'avanç de l'obra, no sorgeixicapinconvenient que enspugui causar un retard en el compliment de les dates previstes, o un problema que pugui perjudicar un altrepas del projecte. Per això, des del principi de les obres, sempreestansupervisades i coordinadespelnostreequip de direcció, ondiàriament supervisen el que hagifet per arribar a un bon final de projecte.

 Instal•lacionselèctriques i estalvienergètic.

 Paviments.

 Construcciód'obra nova.

 Construcció de piscines.

 Estructures metàl•liques.

 Impermeabilitzacions.

 Enderrocs.

 Etc.

© 2020 EDIGABE S.L.U. Tots els drets reservats
Produït per PA Digital